Op weg naar Chiny

Documents

Op weg naar Chiny

Woordenschat

Op weg naar Chiny En route pour Chiny.
We wonen in België, dat is ons land. Nous habitons en Belgique, c’est notre pays.
We gaan naar school in Schaarbeek, een gemeente van onze mooie stad Brussel. Nous allons à l’école à Schaerbeek, une commune de notre belle ville de Bruxelles.
Brussel is de hoofdstad van België. Bruxelles est la capitale de la Belgique.
Maandag vertrekken we naar Chiny. Wat zijn we blij! Lundi, nous partons à Chiny. Comme nous sommes contents !
Chiny is een dorp, het ligt ten Zuiden van België. Chiny est un village, il se situe dans le sud de la Belgique.
Kijk maar naar de kaart. Regarde donc la carte.
Om naar Chiny te gaan, nemen we een bus. Pour aller à Chiny, nous prenons le bus.
We rijden naar de provincie Luxemburg met de autobaan E 411. Nous roulons vers la province du Luxembourg en utilisant l’autoroute E 411.
Chiny ligt op ongeveer 160 kilometer van Brussel. Chiny se trouve à environ 160 kilomètres de Bruxelles.